Äädikhape 100 %, 1,0 l

Kahjurite tõrje ja muu keemia

Äädikhappe kasutamine kärjehoidlates Korpustarude pidajad: Ladustatud korpustele tõmmata ümber õhukene pakkekile, ülemistele korpustele asetada äädikhape mingile alusele imava materjaliga või valada veidi veega lahjendatud hapet otse korpustesse kärgedele ülevalt alla. Seejärel sulgeda pealt kilega. Lamavtarude pidajad: Kasutada analoogilist võtet nagu korpustarude puhul kasutades kärgede ladustamiseks kärjekaste või kärgede hoidmise raamistikku. Roojatud talvitunud kärgede desinfitseereimine äädikhappega: Katta ümbritsevalt kärjed kas korpustes või kärjekastides kilega ning asetada üles raamide peale alusega lahjendamata äädikhapet. Hoida soojas kohas kuid mitte otsese päikese käes paar ööpäeva ja seejärel tuulutada. Jälgida korrodeeruvate pindada kahjustumist ja vältida tööde tegemist sellistes kohtades. Äädikhappe käsitlemisel kasutada kummikindaid ja kaitsemaski!